Vill få folk att växa
Anita Nygren startade 1995 företaget Ad hoc där hon erbjuder hjälp åt företag inom området personlig utveckling efter att ha jobbat med arbetslivsutveckling sedan början av 80-talet. Uppdragen varierar från att hjälpa folk hitta nytt jobb till att bidra till ett bra arbetsklimat och fungerande kommunikation mellan ledning och medarbetare. Något hon menar är en förutsättning för att se vilka möjligheter som finns inom företaget och att man tillsammans kan skapa goda resultat. Hon medverkar ofta vid personaldagar där hon delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Som kund behöver man inte komma med en färdig beställning utan Anita skräddarsyr sin insats efter en diskussion om de problem som kunden vill få hjälp med.
- Jag ser alltid till att även få en bild av de anställdas upplevelse av situationen, eftersom den många gånger skiljer sig från ledningens, säger Anita. Vad jag vill uppnå är att skapa en plattform för arbetet där den enskilde känner sig motiverad och tillåts utnyttja sina möjligheter.

Ad hoc

Bransch:
Konsultverksamhet / Organisation / Utveckling

Telefon: 019-6117111


Email:
adhoc.orebro@telia.com

Hemsida:
www.adhocorebro.se

Adress:
Ad hoc
Drottninggatan 29
70222 Örebro

| 13 SENASTE FÖRETAGEN